Path Medical ABR+OAE+AUD

Path Medical de lux

Indeks: 100340-US4 + Magic + tymp1

136 013,04 zł
Brutto

Obuuszna audiometria potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR, ASSR,OAE,Audiometr, Tympanometr klasy 1

Po raz pierwszy niewielkie i przenośne urządzenie łączy w sobie audiometrię tonalną, obrazkową, tympanometrię, TEOAE, DPOAE,  szacowanie progu słuchowego za pomocą DPOAE oraz potencjały wywołane (ABR & ASSR) w postaci konfigurowalnych modułów diagnostycznych. Skupiliśmy
się na elastyczności, prostocie obsługi, jakości pomiarów i minimalnym czasie potrzebnym na wykonanie testu.

Ilość

Dane techniczne ABR

 • Rodzaje bodźca: Trzask (0.7 do 6 kHz), Chirp (szerokopasmowy, 1 do 8 kHz);
 • Polaryzacja bodźca: dodatnia, ujemna, naprzemienna
 • Częstość bodźca: 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90 Hz
 • Poziom bodźca: od 0 do max. 90 dB nHL lub do maksymalnej wydolności przetwornika Tabela 5), brak bodźca; krok: 5 dB; wybór jednego lub wielu natężeń (od 1 do 5 poziomów) dla danego etapu badania
 • Poziomy maskera (szum biały): -50 do +50 dB
 • Uśrednienia: 1000 do 20000; krok: 1000
 • Kryterium zatrzymania z powodu szumu (opcja): 10, 15, 20 do 80 nV; krok: 10 nV
 • Automatyczne wykrycie fali V (opcja) z opcjonalnym kryterium minimum dla fali V: 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 nVpp
 • Odrzucanie artefaktów: średnia ważona, Filtr zaporowy(50/60Hz,samo-dostrajanie)
 • Pomiar szumu badania: analiza energii hałasu w każdej klatce, obliczanie poziomu szczątkowego (bezwzględna wartość RMS wyrażona w nV)
 • Detekcja odpowiedzi: automatyczne ustawienie markera szczytu fali (matryca)
 • Normy latencji dla różnych grup wiekowych i typów przetworników
 • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, szumu badania, uśrednień; tryb standardowy: + marker szczytu fali (edytowalny)
 • Sprawdzenie impedancji elektrody: Stałe monitorowanie impedancji elektrody, auto start przy prawidłowej impedancji (opcja): R ≤ 4 kΩ, ΔR ≤ 2 kΩ, możliwość startu ręcznego: R ≤ 6 kΩ, ΔR ≤ 3 kΩ; możliwość pominięcia: R ≤ 12 kΩ, ΔR ≤ 6 kΩ; zatrzymanie podczas badania: R > 7 kΩ, ΔR > 4 kΩ; zatrzymanie podczas badania (jeśli pominięto): R > 13 kΩ, ΔR > 7 kΩ
 • Częstotliwość próbkowania: 48 kHz (bodziec), 16 kHz (odpowiedź)
 • Pomiar lewego/prawego ucha lub obuusznie

Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego (ASSR)

 • Protokoły:Pomiar dla jednego poziomu, procedura pomiaru adaptacyjnego (estymacja progu)
 • Częstotliwość bodźca: 40.5 ± 2 Hz (40 Hz ASSR) i 86 ± 2 Hz (80 Hz ASSR)
 • Poziom bodźca: Stały: od 10 do maks. 100 dB HL lub do maksymalnej wydajności przetwornika, możliwy wybór jednego lub wielu poziomów; krok: 10 dB, adaptacyjny: od 0 do maks. 100 dB HL lub do maksymalnej wydajności przetwornika; krok: 10 dB
 • Częstotliwości: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6 kHz
 • Ilość uśrednień: 45 do 900 s; krok: 15 s
 • - Kryterium zatrzymania z powodu szumu: 0 do 20 nV; krok: 1 nV
 • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, progu artefaktu, częstotliwości modulacji

Otoemisja akustyczna DPOAE diagnostyczna:

 • Częstotliwości f2:1, 1.5,2,3, 4, 5,6, 8 kHz
 • Częstotliwościf2(z licencja DPHIRESS):Liniowo:0.8 do10 kHz w krokach 10 do 1000Hz;
 • Logarytmicznie:0.8do10 kHz w krokach1 do 30 punktów na oktawę
 • Poziom bodźca:30do65 dB SPL w krokach 5 dB
 • L2/L1 relacja:Automatyczna (L1=L2,L1=L2+5dB,L1=L2+10dB–z maks. L1 limitem do 70 dB SPL )
 • Kryteria SNR do zatrzymania:6, 9,12 dB
 • Minimalne kryteria poziomu DPOAE: -20 do 0 dB w krokach5 dB
 • Czas pomiaru:Adaptacyjny, ręczne minimum/maksimum 2 do 120s

Otoemisja akustyczna TEOAE diagnostyczne:

 • Wykrywanie hałasu: średni kwadratowy (RMS) odstępy bez bodźca.
 • Obliczanie resztkowego hałasu i odrzucanie artefaktów: średnia ważona.
 • Wykrywanie odpowiedzi TEQUICK: 8 wartości ze zmiennym znakiem spełniającym kryterium 3 sigma (reprezentujące 99,7% istotności statystycznej).
 • Okno analizy: od 5 do 13 ms po pobudzeniu.
 • Poziom stymulacji: 85 dB peSPL.
 • Typ bodźca: krótkoterminowy bodziec bez bezpośredniego komponentu (0,7-6 kHz)
 • Protokół stymulacji: nieliniowy
 • Zdefiniowany przez użytkownika kryterium stop (SNR: 6 lub 9 dB) w 3, 4 lub 5 wyjściowych pasmach częstotliwości (1, 5, 2, 3, 4 kHz)
 • Częstotliwość próbkowania 48 kHz (bodziec), 16 kHz (odpowiedź).

Audiometr klasy 3:

 • Częstotliwości od 125 Hz do 16 kHz
 • Poziomy głośności od -10 do 110 dB HL w krokach co 5 dB
 • Badanie przewodnictwa powietrznego i kostnego
 • Ton stały, modulowany, przerywany
 • Maskowanie
 • Test automatyczny, Hughson Westlake, Bekesy
 • Audiometria obrazkowa Magic
 • Badanie ucha lewego, prawego, obuusznie

Tympanometr klasy 1:

 • Zakres ciśnienia: -600 do +400 daPa
 • odruch ipsilateralny, kontralateralny
 • 5 częstotliwości: 500 Hz, 1 KHz, 2 KHz ,3 KHz, 4 KHz
 • intensywność 70-95 dB HL (dla wszystkich częstotliwości) w 5 dB krokach oraz 105 dB HL dla wybranych częstotliwości, Szerokopasmowy, wysoko i nisko częstotliwościowy aż
  do 90 dB HL
 • Test zanikania odruchu
 • drożność trąbki słuchowej ETF  ( bez perforacji, z perforacją, patologiczna Trąbka Eustachiusza )
 • Wieloczęstotliwościowa tympanometria ( 4 lub 2 tony na raz )
 • Ton: 226, 678, 800, 1000 Hz
 • automatyczne uszczelnienie sondy
 • Sekwencja automatyczna lub ręczna Tympanometr + Odruchy

Zawartość/dane:

 • Urządzenie Sentiero Advanced
 • Port drukarki termicznej
 • Ekran kolorowy, dotykowy, 220x340 pixel, 3,5"
 • Wymiary 209x98x52 mm
 • Waga 500 g
 • Słuchawki typu insert ( wewnętrzne )
 • Słuchawki nagłowne Sennheiser DD 65 v2
 • Słuchawka kostna
 • Sonda OAE, sonda tympanometryczna
 • Box z nasadkami do OAE
 • kabel do elektrod
 • 30 szt. elektrod
 • Przycisk odpowiedzi pacjenta
 • program Mira PC S/W
 • instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji, gwarancja, paszport techniczny,
 • zasilacz i torba

** Możliwość rozbudowy o ECochG, audiometrie wysokich częstotliwości

100340-US4 + Magic + tymp1

Pliki do pobrania

AEP

Dane techniczne AEP

Pliki do pobrania (4.13M)

Broszura AEP

Pliki do pobrania (3.04M)

Katalog

Pliki do pobrania (1.43M)

Audiometria zabawowa Magic

Pliki do pobrania (338.24k)

8 innych produktów w tej samej kategorii: