Path Medical ABR+OAE+AUD

Path Medical ABR diag. +OAE

Indeks: 100340-US3

59 433,48 zł
Brutto

Obuuszna audiometria potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) wraz z otoemisja akustyczną TE+DPOAE

Po raz pierwszy niewielkie i przenośne urządzenie łączy w sobie TEOAE, DPOAE oraz potencjały wywołane (ABR) w postaci konfigurowalnych modułów diagnostycznych. Skupiliśmy
się na elastyczności, prostocie obsługi, jakości pomiarów i minimalnym czasie potrzebnym na wykonanie testu.

Ilość

Dane techniczne ABR

  • Rodzaje bodźca: Trzask (0.7 do 6 kHz), Chirp (szerokopasmowy, 1 do 8 kHz);
  • Polaryzacja bodźca: dodatnia, ujemna, naprzemienna
  • Częstość bodźca: 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90 Hz
  • Poziom bodźca: od 0 do max. 90 dB nHL lub do maksymalnej wydolności przetwornika Tabela 5), brak bodźca; krok: 5 dB; wybór jednego lub wielu natężeń (od 1 do 5 poziomów) dla danego etapu badania
  • Poziomy maskera (szum biały): -50 do +50 dB
  • Uśrednienia: 1000 do 20000; krok: 1000
  • Kryterium zatrzymania z powodu szumu (opcja): 10, 15, 20 do 80 nV; krok: 10 nV
  • Automatyczne wykrycie fali V (opcja) z opcjonalnym kryterium minimum dla fali V: 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 nVpp
  • Odrzucanie artefaktów: średnia ważona, Filtr zaporowy(50/60Hz,samo-dostrajanie)
  • Pomiar szumu badania: analiza energii hałasu w każdej klatce, obliczanie poziomu szczątkowego (bezwzględna wartość RMS wyrażona w nV)
  • Detekcja odpowiedzi: automatyczne ustawienie markera szczytu fali (matryca)
  • Normy latencji dla różnych grup wiekowych i typów przetworników
  • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, szumu badania, uśrednień; tryb standardowy: + marker szczytu fali (edytowalny)
  • Sprawdzenie impedancji elektrody: Stałe monitorowanie impedancji elektrody, auto start przy prawidłowej impedancji (opcja): R ≤ 4 kΩ, ΔR ≤ 2 kΩ, możliwość startu ręcznego: R ≤ 6 kΩ, ΔR ≤ 3 kΩ; możliwość pominięcia: R ≤ 12 kΩ, ΔR ≤ 6 kΩ; zatrzymanie podczas badania: R > 7 kΩ, ΔR > 4 kΩ; zatrzymanie podczas badania (jeśli pominięto): R > 13 kΩ, ΔR > 7 kΩ
  • Częstotliwość próbkowania: 48 kHz (bodziec), 16 kHz (odpowiedź)
  • Pomiar lewego/prawego ucha lub obuusznie

Otoemisja akustyczna DPOAE diagnostyczna:

  • Częstotliwości f2:1, 1.5,2,3, 4, 5,6, 8 kHz
  • Częstotliwościf2(z licencja DPHIRESS):Liniowo:0.8 do10 kHz w krokach 10 do 1000Hz;
  • Logarytmicznie:0.8do10 kHz w krokach1 do 30 punktów na oktawę
  • Poziom bodźca:30do65 dB SPL w krokach 5 dB
  • L2/L1 relacja:Automatyczna (L1=L2,L1=L2+5dB,L1=L2+10dB–z maks. L1 limitem do 70 dB SPL )
  • Kryteria SNR do zatrzymania:6, 9,12 dB
  • Minimalne kryteria poziomu DPOAE: -20 do 0 dB w krokach5 dB
  • Czas pomiaru:Adaptacyjny, ręczne minimum/maksimum 2 do 120s
  • Szacowanie ubytku słuchu za pomocą DP

Otoemisja akustyczna TEOAE diagnostyczne:

  • Wykrywanie hałasu: średni kwadratowy (RMS) odstępy bez bodźca.
  • Obliczanie resztkowego hałasu i odrzucanie artefaktów: średnia ważona.
  • Wykrywanie odpowiedzi TEQUICK: 8 wartości ze zmiennym znakiem spełniającym kryterium 3 sigma (reprezentujące 99,7% istotności statystycznej).
  • Okno analizy: od 5 do 13 ms po pobudzeniu.
  • Poziom stymulacji: 85 dB peSPL.
  • Typ bodźca: krótkoterminowy bodziec bez bezpośredniego komponentu (0,7-6 kHz)
  • Protokół stymulacji: nieliniowy
  • Zdefiniowany przez użytkownika kryterium stop (SNR: 6 lub 9 dB) w 3, 4 lub 5 wyjściowych pasmach częstotliwości (1, 5, 2, 3, 4 kHz)
  • Częstotliwość próbkowania 48 kHz (bodziec), 16 kHz (odpowiedź).

Zawartość:

  • Urządzenie Sentiero Advanced
  • Port drukarki termicznej
  • Ekran kolorowy, dotykowy, 220x340 pixel, 3,5"
  • Wymiary 209x98x52 mm
  • Waga 500 g
  • Słuchawki typu insert ( wewnętrzne )
  • Słuchawki nagłowne Sennheiser DD45
  • Słuchawka kostna
  • Sonda OAE
  • Box z nasadkami do OAE
  • kabel do elektrod
  • 30 szt. elektrod
  • Przycisk odpowiedzi pacjenta
  • program Mira PC S/W
  • instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji, gwarancja, paszport techniczny,
  • zasilacz i torba

** Możliwość rozbudowy o ASSR, ECochG, Audiometrię zabawową, Audiometrię impedancyjna.

100340-US3

8 innych produktów w tej samej kategorii: