Do czego wykorzystuje się audiometr przesiewowy?

Audiometr jest to urządzenie akustyczne, które służy do diagnostyki zaburzeń narządu słuchu. Wysyłane są z niego dźwięki o różnej barwie: niskie, średnie, wysokie oraz głośności Podczas badania przesiewowego pacjent sygnalizuje ich odczuwanie, dzięki czemu jest możliwość wyznaczenia progu słyszenia.

Jak badanie audiometrem pomaga w zaburzeniach słuchu?

Na niedosłuch cierpi coraz więcej osób. Osoby mają problemy w zrozumieniu mowy, co utrudnia im codzienną komunikację.  Nowoczesna diagnostyka słuchu pozwala na wczesne wykrycie dolegliwości i podjęcie leczenia. Medycyna poczyniła ogromne postępy, również w tej dziedzinie. Badania audiometryczne przeprowadzane są nowoczesną aparaturą, którą dostarcza firma Techmedica.eu do szpitali i gabinetów laryngologicznych. Audiometry diagnostyczne, takie jak np. Primus ICE lub Primus PRO to sprzęt najwyższej klasy, sprawdzający słyszenie na poziomie 125-16000 Hz.

Dzięki audiometrowi laryngolog zawsze wykryje niedosłuch i potrafi określić jego rozległość. Urządzenia te są wykorzystywane również w diagnostyce, kiedy pojawiają się objawy takie jak zawroty głowy, szumy uszne czy kłopoty z równowagą.

Na czym polega badanie audiometryczne?

Badanie audiometryczne jest całkowicie bezbolesne i trwa kilkadziesiąt minut. Przeprowadza się w specjalnie przygotowanym, wyciszonym pomieszczeniu. W zależności od rodzaju badania, badana osoba ma na uszach słuchawki lub jedną słuchawkę kostną. Przy użyciu audiometru wysyłane są do pacjenta dźwięki o różnej częstotliwości. Dla każdej częstotliwości przeprowadza się próbę kilka razy, a dźwięk może być wzmacniany lub osłabiany. Badana osoba informuje wykonującego badanie o usłyszanym dźwięku poprzez naciśnięcie przycisku. Wynik badania audiometrycznego przedstawiany jest w formie audiogramu. Krzywe audiometryczne pozwalają zdiagnozować czy u pacjenta wystąpiła wada słuchu oraz umożliwiają dopasowanie odpowiedniego aparatu słuchowego, jeśli jest taka potrzeba.

Wróć do bloga