Gdzie i kiedy należy stosować ochronniki słuchu?

Praca w hałasie to tak naprawdę chleb powszedni przedstawicieli wielu branż. Aby wykonywanie swoich obowiązków nie odcisnęło się na zdrowiu pracowników, pracodawcy muszą zadbać o ochronę słuchu podwładnych.

Przez hałas możemy rozumieć wszelkie dźwięki o charakterze:

- Niepożądanym

- Uciążliwym

- Szkodliwym

Oddziałują one na narząd słuchu, a tym samym na zdrowie człowieka. Długotrwała praca w nadmiernym hałasie może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Oprócz tego może powodować:

- Bóle głowy

- Nerwicę

- Nadpobudliwość

- Osłabienie czasu reakcji

- Nadciśnienie tętnicze

- Choroby wzroku

Jaki hałas jest szkodliwy dla zdrowia?

Klasyfikację hałasu podaje się w oparciu o jego natężenie, które jest wyrażane w decybelach. Zgodnie z tym podziałem możemy wyróżnić następujące progi hałasu:

  1. Poniżej 35 dB – jest to hałas, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, może za to irytować oraz utrudniać pracę w skupieniu,
  2. 35-75 dB – jest to poziom hałasu, który wpływa negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy dodatkowo potęgując uczucie zmęczenia,
  3. 75-85 dB – ten poziom hałasu powoduje wyraźne zmniejszenie wydajności pracy, ponadto może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu,
  4. 85-130 dB – ten poziom hałasu uszkadza w znacznym stopniu narząd słuchu, może prowadzić do rozwoju schorzeń układu nerwowego oraz krwionośnego,
  5. Powyżej 130 dB – hałas o takim natężeniu powoduje drgania organów wewnętrznych i może doprowadzić do ich uszkodzenia, może wywoływać mdłości oraz zaburzenia pracy błędnika.

Kiedy pracodawca powinien chronić słuch pracowników?

Zgodnie z V rozdziałem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na hałas.

Pracodawca jest zobowiązany do zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony słuchu oraz nakazania ich stosowania w sytuacji, gdy natężenie hałasu przekroczy 85dB. W sytuacji, kiedy urządzenia pomiarowe wskażą poziom hałasu 80 dB pracodawca musi zaopatrzyć pracowników w środki ochrony, ale nie może wymagać ich używania. Przepisy te szczegółowo reguluje ustawa Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na hałas bądź drgania mechaniczne.

Jakie wyróżniamy środki ochrony słuchu?

Najczęściej i najchętniej wybierane środki, których zadaniem jest ochrona słuchu to nauszniki przeciwhałasowe. W ich budowie możemy wyróżnić dwie czasze tłumiące, które obejmują małżowiny uszne. Nauszniki te bardzo dobrze przylegają do głowy. Dużą skutecznością wykazują się także wkładki przeciwhałasowe, które szczelnie zamykają kanał słuchowy. Oba rozwiązania zapewniają ochronę, ale jednocześnie nie obniżają komfortu pracy. I właśnie o ten komfort pracowników powinien zadbać pracodawca.

Wróć do bloga