Jak prawidłowo kalibrować audiometr?

Badanie słuchu uwzględnia zastosowanie różnych urządzeń diagnostycznych, które pozwalają na wykrycie ewentualnych zaburzeń. Jednym z częściej wykorzystywanych przyrządów diagnostycznych są audiometry. Aby funkcjonowały w prawidłowy sposób, konieczna jest ich systematyczna oraz profesjonalna kalibracja. Wyjaśniamy, dlaczego audiometr jest ważnym urządzeniem diagnostycznym i w jaki sposób dbać o jego prawidłowe działanie.

Audiometry – rodzaje i zastosowanie

W gabinecie lekarza audiologa znajdują zastosowanie różne urządzenia diagnostyczne. Jednym z częściej stosowanych na etapie diagnozowania pacjentów, doboru właściwej terapii i monitorowania jej postępów, jest audiometr. Pozwala on na wykrycie różnorodnych zaburzeń pierwotnych i wtórnych, które obejmują m.in. niedosłuch i szmery. Na etapie diagnozowania zaburzeń słuchu wykorzystywane są różne typy audiometrów m.in. audiometry standardowe, tonalne i impedancyjne. Badanie audiometrem polega na odtwarzaniu różnych dźwięków, które pacjent odsłuchuje przez założone mu słuchawki. Podczas badania może być wykorzystywana specjalna komora, która odcina pacjenta od dźwięków z otoczenia, pozwalając na maksymalne skupienie uwagi na badaniu.

Dlaczego należy kalibrować audiometr?

Audiometr, jak każde urządzenie diagnostyczne, wymaga odpowiedniego serwisowania w celu sprawdzenia jego działania. Kalibracja audiometru pozwala zyskać pewność, że działa on we właściwy sposób, emitując dźwięki o odpowiedniej częstotliwości, a także pozwala wykryć ewentualne usterki poszczególnych elementów urządzenia, czyli m.in. kabli oraz słuchawek, które mogą mieć wpływ na przebieg badania i jego wiarygodność.

Na czym polega kalibracja audiometru?

Kalibracja audiometru wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń oraz posiadania wiedzy i doświadczenia, dlatego nie może zostać ona przeprowadzona samodzielnie. Oferujemy profesjonalne usługi kalibracji audiometrów. Dysponujemy niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem, który pozwala wykryć wadliwe działanie audiometrów, a także umożliwia przeprowadzenie procesu ich kalibracji. Zapewniamy kompleksowe usługi komputerowej kalibracji audiometrów, które pozwalają zyskać pewność, że korzystają Państwo z w pełni sprawnego i właściwie wyregulowanego urządzenia diagnostycznego.

Wróć do bloga