Podstawowe metody badania słuchu

Pogorszenie stanu słuchu dotyczy nie tylko osób starszych. Można zacząć gorzej słyszeć w każdym wieku – przyczyniają się do tego m.in. wszechobecny hałas i zamiłowanie do słuchania głośnej muzyki. Nie należy wtedy zwlekać z wizytą u specjalisty, który wykona niezbędne badania. Właściwie przeprowadzona diagnostyka umożliwi wdrożenie odpowiedniej terapii, co znacznie podniesie komfort życia pacjenta. W jaki sposób bada się słuch?

Rodzaje badań słuchu

Stan słuchu można ocenić dzięki dwóm metodom diagnostyki. Pierwszą z nich są badania subiektywne. Polegają one na tym, że pacjent aktywnie w nich uczestniczy i opisuje słyszane dźwięki. Natomiast badania obiektywne odbywają się bez jego zaangażowania, a o ewentualnej wadzie słuchu mówi aparatura medyczna. W ten sposób słuch kontrolowany jest na przykład u nowonarodzonych dzieci.

Badania słuchu subiektywne – jak się je przeprowadza?

Istnieje kilka rodzajów subiektywnego badania słuchu. Najprostszy z nich to mówienie do pacjenta z pewnej odległości – podniesionym głosem i szeptem. Daje ono bardzo ogólny wynik, mówiący o zdolności słyszenia danej osoby. Do bardziej zaawansowanych metod należą:

  • audiometria tonalna – badanie to jest przeprowadzane w wyciszonym pomieszczeniu. Pacjent otrzymuje słuchawki na uszy oraz na wyrostek sutkowaty. Audiometr wysyła do słuchawek dźwięki głośne, ciche, o różnej częstotliwości. Badany, słysząc je, musi nacisnąć specjalny przycisk. Dzięki temu można ustalić najcichszy dźwięk, który jest przez niego rozpoznawany. Wynik badania mówi lekarzowi o tym, której części ucha dotyczy problem ze słuchem oraz umożliwia kontrolę przewodnictwa kostnego i powietrznego,
  • audiometria mowy – jest wykonywana w tym samym pomieszczeniu co audiometria tonalna. Badany powtarza za lektorem słyszane słowa – w ten sposób ocenia się rozumienie mowy.

Obiektywne metody badania słuchu

Ich przeprowadzanie jest możliwe poprzez zastosowanie specjalistycznej aparatury do badania słuchu. Do tego rodzaju badań zalicza się otoemisję akustyczną, audiometrię impedancyjną oraz słuchowe potencjały wywołane. Diagnostyka obiektywna jest często uzupełnieniem badań subiektywnych, gdyż daje pełen obraz ubytków słuchu i chorób uszu.

Wróć do bloga