Medyczny sklep internetowy, działający pod adresem www.techmedica.eu, prowadzony jest przez Interton.pl Sp. z o.o., ul. Włodzimierza Tetmajera 65E/2 , 31-352 Kraków, NIP: 6793019255, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337988, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, e-mail: info@techmedica.eu.

1. Sklep internetowy (dalej: „Sklep”), prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej towarów/produktów za pomocą witryny internetowej www.techmedica.eu . Osobą dokonującą sprzedaży towarów/produktów zawartych w ofercie Sklepu jest właściciel: Interton.pl Sp. z o.o. (dalej: „Właściciel”). Niniejszy regulamin (dalej: „regulamin”) określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów/produktów w Sklepie, wskazuje zobowiązania Sklepu wobec Klienta, oraz prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez Klienta. Towary/produkty prezentowane na stronie Sklepu to produkty nowe oraz oryginalne i wolne od wad (fizycznych i prawnych), posiadające wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polski (dalej: „towary”).

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu www.techmedica.eu, których potwierdzeniem jest e-mail wysyłany do Klienta po złożonym zamówieniu na zasadach wskazanych w regulaminie.

3. Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, wypełniająca formularz zamówienia i dokonująca zakupów w Sklepie ,zwana jest dalej „Klientem” oraz zobowiązana jest do podania prawdziwych i kompletnych danych teleadresowych w zakresie określonym w regulaminie.

4. Przedmiotem zamówienia przez Klienta mogą być tylko towary przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2018 poz.1025) – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży wybranego towaru, na warunkach wyszczególnionych w jego opisie na stronie Sklepu, następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Zamówienia towarów oznaczonych symbolem „wysyłka w 24h” , które wpłyną do godz. 11.00 w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dniu ustawowo wolnych od pracy, realizowane (wysyłane) są za pobraniem jeszcze tego samego dnia, lub po płatności przelewem tuż po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów i w takiej sytuacji realizacja zamówień przez Sklep w ramach ww. sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży lub wyprzedaży.

7a. Realizacja zamówień przez Sklep następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień od Klientów, standardowo jest realizowana do 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

7b. Realizacja zamówień w zakresie towarów (np. wyrobów medycznych), specjalistycznych ze względu na ich specyfikę może być wydłużona. Dodatkowo czas może ulec wydłużeniu ponieważ towary te przed wysyłką są jeszcze sprawdzane, kalibrowane, zamawiane w danym okresie z określoną datą bezpośrednio u producenta.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest przez Sklep faktura VAT.

9. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości w ciągu trzech dni od otrzymania potwierdzenia tego zamówienia  (przy czym dotyczy to tylko i wyłącznie Klienta będącego „Konsumentem”, czyli osoby fizycznej nabywającej towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową) Możliwość wskazana w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie dotyczy to towarów nie medycznych i towarów opisanych w punkcie 23 regulaminu , a także odpowiednio: innych towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz rzeczy dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i  rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Wycofanie ww. zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem info@techmedica.eu. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu przez Klientów, będących Konsumentami, stanowią umowy zawierane na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

10. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, chyba że zostało to odrębnie określone przez Sklep i zakomunikowane na stronie www.techmedica.eu. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości przedmiotu zamówienia, a podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany na bieżąco cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dokonywanie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

11. Klient, który zarejestrował się ma możliwość podglądu statusów swoich zamówień, poprzez zalogowanie się na stronie www.techmedica.eu i wejście na swoje konto prowadzone przez Sklep.

12. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep (czas przygotowania wysyłki) oraz czas dostawy (dostarczenia przesyłki).

13. Przesyłki dostarcza:
DHL - przesyłka kurierska, czas dostawy to 1-2 dni robocze
Standardowy czas realizacji jest do 14 dni ( patrz punkt 6, 7, 7a, 7b regulaminu) stosownie z odpowiednią informacją zawartą na stronie www.techmedica.eu lub aktualnym cennikiem DHL. W szczególnych przypadkach (np. utrudnienia związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.) czas dostawy przesyłki może ulec wydłużeniu, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA! Koszty przesyłki wskazane na stronie Sklepu lub w aktualnym cenniku DHL obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po za jej granicami koszty przesyłki liczone są indywidualnie w zależności od zamówienia i miejsca dostawy.

13a. Darmowa dostawa może być w szczególności określona w zależności od rodzaju towaru, wartości towaru (marży), gabarytu towaru, uwzględniana wyłącznie bezpośrednio ze Sklepem. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który - co najmniej trzykrotnie - nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską..

13b. Klient może złożyć zamówienie bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu www.techmedica.eu - po uprzednim zarejestrowaniu się Klienta albo bez rejestracji - i podaniu prawidłowych danych oraz wskazaniu adresu dostawy. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

13c. Dla prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta należy:
a) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać sposób dostawy towaru;
c) wpisać dane adresata zamówienia oraz adres miejsca dostawy, na który ma nastąpić dostawa towaru. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
d) wpisać dane do wystawienia faktury VAT, jeśli są potrzebne (np. numer NIP);
e) kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wraz z zaznaczenie odpowiedniej opcji, w zależności od wyboru formy płatności;

13d. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy zamówionego towaru w przypadku, gdy Klient błędnie lub niekompletnie wprowadzi informacje dotyczące adresata lub miejsca dostawy towaru w procesie składania zamówienia.

13e.    Po złożeniu zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej www.techmedica.eu Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą informację o założonym zamówieniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej na adres info@techmedica.eu lub telefonicznie na numer +48122966424 w celu wyjaśnienia sprawy.

13f.  W ciągu dwóch dni roboczych Sklep e-mailowo potwierdzi przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary odpowiednio:
(i) za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier, (ii) płatność przelewem, (iii) płatność z Dotpay (na zasadach i z uwzględnieniem kosztów tego operatora) .

14a. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia. Po tej czynności Klient nie ma możliwości edycji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 9 regulaminu.

14b. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

14c. Gdy w procesie realizacji zamówienia okaże się, że Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności towaru, Właściciel Sklepu zobowiązuje się do poinformowania Klienta drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż trzydziestego (słownie: trzydziestego) dnia od momentu złożenia potwierdzonego zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). Sklep zwróci Klientowi kwoty, które Klient przekazał Sklepowi w ramach umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Właściciel Sklepu może zaoferować Klientowi:
a) anulowanie zamówienia w całości;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Sklepu), Właściciel Sklepu dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. W przypadku ww. anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel Sklepu zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).

15. Towary dostępne w Sklepie objęte mogą być gwarancją wytwórcy lub producenta lub dystrybutora/autoryzowanego przedstawiciela, jeśli została ona przez nich udzielona. Warunki gwarancji określają wytwórcy lub producenci towarów lub ich dystrybutorzy/autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej / u podmiotu serwisującego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu, przy czym terminem zgłoszenia gwarancyjnego jest termin przekazania zgłoszonego roszczenia Klienta do podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.

16. Reklamacje. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Właściciela Sklepu.

17. Kupujący powinien sprawdzić przed odebraniem przesyłki od kuriera, czy przekazywana przez kuriera przesyłka lub jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, w takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych działań, a w miarę posiadanych możliwości powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz sporządzić w obecności kuriera protokół zawierający odpowiednie informacje (w szczególności wskazanie braków lub uszkodzeń oraz datę i godzinę doręczenia). Powyższe nie narusza uprawnień Nabywcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

17a. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

17b.    Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Właściciela Sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

18. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do siedziby Właściciela Sklepu i opisem reklamacji. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru). Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do żądania Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

19. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub zamiany Sklep w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Klientowi wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.

19a. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 683) Konsument może odstąpić od umowy (zamówienia) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez Konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W razie odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Właściciel Sklepu potwierdził przyjęcie jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwrot zapłaty za towar nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

19b.    Właściciel Sklepu dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w razie:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją – zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część ceny;
b) odstąpienia od umowy;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Właścicielem: Interton.pl Sp. z o.o. prowadzącym Sklep, a jej dowodem jest faktura VAT.

21. Sklep wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sklep przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany przy zamówieniu lub w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sklepu o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Interton.pl Sp. z o.o., ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub na adres email: info@techmedica.eu

22. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy.
*Klient będący Konsumentem, czyli będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem nie przysługuje w przypadku umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej.

23. Towary takie jak kabina ciszy, audiometry, tympanometry, wideootoskopy, unity laryngologiczne, indywidualne ochronniki słuchu - są dostępne wyłącznie na zamówienie specjalne, bez możliwości zwrotu - czas realizacji zamówienia jest podany zawsze telefonicznie lub na podany adres e-mail.

24. W przypadku opóźnienia Klienta w uregulowaniu należności za zakupiony towar w wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT Sklep zleci podejmowanie czynności windykacyjnych uprawnionemu podmiotowi, w tym w szczególności kancelarii prawnej, z którą współpracuje. W razie opóźnienia w uregulowaniu faktury VAT przekraczającego 30 dni kalendarzowych, koszty przeprowadzonych czynności windykacyjnych mogą obciążać Klienta stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

25. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu  techmedica.eu jest  Interton.pl Sp. z o. o.  z siedzibą w Krakowie  ul. Ojcowska 9 , 31-344 Kraków, NIP: 6793019255, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000337988, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.

26. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sklep danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Klientowi w zakresie ochrony dotyczących go danych osobowych określa „Polityka Prywatności” (zamieszczona pod adresem: https://techmedica.eu/content/7-polityka-prywatnosci). Klient przed rejestracją/założeniem konta Klienta lub dokonaniem zakupu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sklep, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta.
27. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów pomiędzy Sklepem a Klientem lub stosowaniem niniejszego Regulaminu będą możliwie rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, wskazane w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

28. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

29. Regulamin o niniejszy brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 poz.683).

31. Interton.pl Sp. z o.o. oświadcza, że nie stosuje żadnego z kodeksów dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2070).

32. Interton.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego bądź częściowego wyłączenia funkcjonalności Sklepu bez podawania przyczyny. Niniejsze postanowienie nie odnosi się do zamówień będących w trakcie realizacji. Niniejsze postanowienie nie może naruszać praw nabytych dotychczasowych Klientów.

33. Klient ma prawo do kontaktu z obsługą Sklepu w sprawach dotyczących: zakupów, towarów oferowanych przez Sklep itp. drogą elektroniczną przez: formularz kontaktowy, adres e mail: info@techmedica.eu oraz telefoniczną na numer Infolinii: +48 697729036.

34. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych dotychczasowych Klientów.

35. Aktualnie obowiązujący regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: www.techmedica.eu Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również udostępniony Klientowi nieodpłatnie przez Sklep na jego prośbę w formie elektronicznej (pliku PDF).

icons8-pdf-16 Załącznik nr 1 do regulaminu - Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez Konsumenta (PDF)

icons8-pdf-16 Załącznik nr 2 do regulaminu - Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu (PDF)