Jak działają audiometry kliniczne?

Audiometry to urządzenia przeznaczone do badania zaburzeń słuchu. Jaka jest dokładna zasada działania takiego sprzętu i dlaczego pełni tak ważną rolę w diagnostyce?

Czym charakteryzuje się audiometr kliniczny?

Audiometry kliniczne to zaawansowane urządzenia używane do sprawdzania słuchu w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Należą one do klasy 2 jeśli chodzi o tego typu sprzęt i muszą posiadać m.in. takie elementy wyposażenia jak:

- słuchawki zakładane na głowę oraz douszne,

- przełączniki tonu,

- słuchawki przeznaczone do badań kontralateralnych,

- elektryczne sygnały wejściowe, a także specjalne wskaźniki sygnałowe.

Audiometr musi pozwalać także na komunikację głosową osoby, która prowadzi badanie z badanym. Co istotne, sprzęt do diagnostyki audiologicznej może być dopuszczony do obrotu tylko wtedy, gdy została dokonana ocena zgodności na podstawie przepisów w tym zakresie. Wszystko po to, aby sprzęt był dokładny i pozwalał na uzyskanie wiarygodnych wyników.

Jak działają audiometry kliniczne?

Takie urządzenie ma na celu ilustrowanie słuchu oraz przedstawianie progu słyszenia pacjenta. W czasie badania odtwarzane są więc dźwięki, co finalnie pozwala sprawdzić, jak sprawny jest słuch danej osoby i czy w tym zakresie pojawiają się jakiekolwiek odchylenia od ustalonej normy.

Jest to możliwe m.in. dzięki generatorowi akustycznemu, który wchodzi w skład takiego audiometru, a uzyskane wyniki przedstawiane są w formie tzw. audiogramu. Zawiera on dwie osie, na których można odczytywać natężenie oraz intensywność dźwięków, a także jego częstotliwość i wysokość. W praktyce jeśli krzywa odbiega od ustalonej i optymalnej linii, większy jest niedosłuch pacjenta.

Jak widać audiometry kliniczne to wysoce zaawansowane urządzenia, które muszą spełniać szereg kryteriów, aby mogły zostać dopuszczone do działania. Urządzenia do badania słuchu można znaleźć również w naszym sklepie, obok innych takich jak endoskopy, kamery medyczne oraz kabiny audiometryczne. Zachęcamy do sprawdzenia oferty.

Wróć do bloga