Jak wybrać specjalistyczne urządzenie do przesiewowych badań słuchu?

Rozwój cywilizacji spowodował, że zwiększyła się znacznie rola słuchu. Dobry słuch zapewnia człowiekowi poczucie bezpieczeństwa w otaczającym środowisku.

Po co przeprowadzane jest przesiewowe badanie słuchu?

Słuch jest zmysłem, który w dużym stopniu umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język, a także diagnozuje nasze emocje. Jest to zmysł, który ułatwia kontakt ze światem i dlatego ważne jest to, aby dbać o niego od najwcześniejszych lat życia. Wrodzony niedosłuch ma najczęściej podłoże w wadach genetycznych. Tylko niewielka część tych wad jest nabyta. W pierwszych dwóch latach życie ujawnia się około 1 procenta wad słuchu, dlatego istotną sprawą jest prowadzenie wczesnych badań słuchu. Najlepszym ku temu momentem jest ten zaraz po urodzeniu. Jednak trzeba prowadzić je systematycznie przez kolejne lata. Prowadzenie badań przesiewowych pozwala na wyodrębnienie osób dotkniętych określoną chorobą lub cechą na tyle wcześnie, aby było możliwie jej skuteczne leczenie lub zapobieganie powstania jej niekorzystnych następstw.

Jakie urządzenia pomagają w badaniu przesiewowym słuchu?

Istnieją dwa typy badań przesiewowych słuchu, badanie całej populacji oraz badanie grup ryzyka. Dzieci z prawidłowym słuchem powinny być kontrolowane do pół roku do ukończenia 2 roku życia. Natomiast dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania powinny mieć wykonywaną diagnostykę w wyspecjalizowanym ośrodku audiologicznym. Badanie przesiewowe słuchu polega na rejestracji odpowiedzi, które powstają w uchu wewnętrznym, a wywołane są po podaniu cichych dźwięków. Druga metoda bazuje na rejestracji potencjałów pnia mózgu, które powstają na drodze słuchowej w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy. Badania przesiewowe wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak między innymi audiometry czy urządzenia do badań obiektywnych, które pozwalają na szybkie i precyzyjne pomiary. Wybierzmy odpowiedni sprzęt diagnostyczny w firmie Techmedica.

Wróć do bloga