Warunki odstąpienia od umowy

Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Interton.pl, ul. Włodzimierza Tetmajera 65E/2, 31-352 Kraków, adres e-mail: info@techmedica.eu, telefonicznie pod numerem tel infolini (podanej na stronie głównej strony techmedica.eu), wypełniając formularz kontaktowy na stronie techmedica.eu lub wysyłając je na adres: Interton.pl, ul.Ojcowska 9, 31-344 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Techmedica.eu zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez techmedica.eu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym audiologia.eu został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez techmedica.eu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

techmedica.eu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia audiologia.eu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres Interton.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Techmedica.eu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).

Techmedica.eu zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres Techmedica.eu w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. W przeciwnym razie konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. Techmedica.eu nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Techmedica.eu nie przysługuje w przypadku umowy: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, zawartej w drodze aukcji publicznej.

Produkty takie jak kabina ciszy, audiometry, tympanometry, wideootoskopy, unity laryngologiczne, indywidualne ochronniki słuchu - są wyłącznie na zamówienie specjalne, bez możliwości zwrotu - czas realizacji zamówienia jest podany zawsze telefonicznie lub na podany adres e-mail.